Dane kontaktowe

 

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

tel./fax: 82 5669 102
tel.: 82 5669 178, 82 5669 294, 82 5669 147

e-mail: [email protected]

NIP: 564-12-61-151

Regon: 000551496

Numery kont w BS Wojsławice:

  • 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 – podatek od: nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych; opłata skarbowa, opłata za najem miejsca targowego, czynsze
  • 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 – opłata za odpady komunalne
  • 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 – wadia

 

Gmina Wojsławice

z siedzibą

ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

NIP: 563-215-83-53

REGON: 110197983


Zespół Szkolno-Przedszkolny im. T. Kościuszki  – tel./fax: 82 5669 215

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – tel./fax: 82 5669 153

Publiczna Biblioteka Gminy w Wojsławicach – tel./fax: 82 5669 236

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel./fax: 82 5669 112

Warsztat  Terapii  Zajęciowej – tel./fax: 82 5669 127