Kontakt

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

tel./fax: 82 5669 102
tel.: 82 5669 178, 82 5669 294, 82 5669 147

e-mail: gmina@wojslawice.com

NIP: 564-12-61-151

Regon: 000551496

Nr konta w BS Wojsławice: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003


Gmina Wojsławice

z siedzibą

ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

NIP: 563-215-83-53

REGON: 110197983

Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski wojt@wojslawice.com

(82) 5669 102

REFERAT ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Agnieszka Waleczek sekretarz@wojslawice.com

(82) 5669 102

Administrator sieci komputerowej i aplikacji Ireneusz Korkosz ikorkosz@wojslawice.com

(82) 5669 102

Sprawy kancelaryjne i społecznych Klaudia Burda gmina@wojslawice.com

(82) 5669 102

Obsługa Rady Gminy, Ewidencja ludności Jolanta Tokarz jtokarz@wojslawice.com

(82) 5669 102

REFERAT SPOŁECZNY
Kierownik referatu (Zastępca Wójta Gminy), zamówienia publiczne i projekty unijne Sylwester Nizio snizio@wojslawice.com

(82) 5669 102

Obsługa informatyczna, promocja gminy, działalność gospodarcza Marek Wepa mwepa@wojslawice.com

(82) 5669 102

Kierowca Krzysztof Popek
Opiekun Piotr Łatka
Robotnik gospodarczy Mariola Grzywaczewska
Robotnik gospodarczy Anna Osuchowska
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Skarbnik Gminy,

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Elżbieta Iwasiuk skarbnik@wojslawice.com

(82) 5669 102

Księgowość budżetowa organu Krzysztof Sapuła ksapula@wojslawice.com

(82) 5669 102

Księgowość jednostki Urzędu Gminy Anna Oliwiak-Puchalska aoliwiak@wojslawice.com

(82) 5669 102

Księgowość Szkoły Podstawowej

w Wojsławicach-Kolonii

Małgorzata Bulicz mbulicz@wojslawice.com

(82) 5669 102

Księgowość Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki

Magdalena Żurek mzurek@wojslawice.com

(82) 5669 102

Księgowość Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Grażyna Jagiełło gjagiello@wojslawice.com

(82) 5669 102

Księgowość Klubu Seniora Alfreda Kudyba akudyba@wojslawice.com

(82) 5669 102

Pomoc administracyjna Paulina Staińska pstainska@wojslawice.com

(82) 5669 102

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Kierownik referatu Kazimierz Bojko kbojko@wojslawice.com

(82) 5669 102

Rozwój gospodarczy, projekty unijne Paweł Mroczkowski pmroczkowski@wojslawice.com

(82) 5669 102

Rozwój gospodarczy,

ochrona środowiska i projekty unijne,

zarządzanie targowicą

Patryk Banachiewicz pbanachiewicz@wojslawice.com

(82) 5669 102

REFERAT FINANSOWY
Kierownik referatu Anna Zielińska azielinska@wojslawice.com

(82) 5669 102

Naliczenia i księgowości podatków i opłat oraz windykacji Agnieszka Matwiejczuk amatwiejczuk@wojslawice.com

(82) 5669 102

Naliczenia i księgowość podatkowa,

opłat za śmieci oraz windykacji

Marta Małysz mmalysz@wojslawice.com

(82) 5669 102

Naliczenia opłat za wodę,

ścieki, windykacja opłat.

Monika Paluch mpaluch@wojslawice.com

(82) 5669 102

REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Kierownik referatu Tadeusz Szwed tszwed@wojslawice.com
Sprawy obronne i bezpieczeństwo Krzysztof Kniaziuk kkniaziuk@wojslawice.com
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Staiński
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Kowalczuk
Kierowca samochodu specjalnego Robert Słowik
Kierowca samochodu specjalnego Jacek Kumowski
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Andrzej Piech
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Henryk Kontek
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Zbigniew Olczak
Robotnik gospodarczy Piotr Grzywaczewski
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Suska

esuska@wojslawice.com


 

Szkoła Podstawowa  – tel./fax: 82 5669 215

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – tel./fax: 82 5669 153

Biblioteka – tel./fax: 82 5669 236

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel./fax: 82 5669 112

Warsztat  Terapii  Zajęciowej – tel./fax: 82 5669 127