Kontakt

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

tel./fax: 82 5459 750
tel.: 82 5669 102

e-mail: [email protected]

NIP: 564-12-61-151

Regon: 000551496

Numery kont w BS Wojsławice:

  • 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 – podatek od: nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych; opłata skarbowa, opłata za najem miejsca targowego, czynsze
  • 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 – opłata za odpady komunalne
  • 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 – wadia

Gmina Wojsławice

z siedzibą

ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

NIP: 563-215-83-53

REGON: 110197983

Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski [email protected]
(82) 5669 102
REFERAT ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Agnieszka Waleczek [email protected]
(82) 566 91 02
Sprawy kancelaryjne i społeczne Katarzyna Czub [email protected]
(82) 566 91 02
Archiwum zakładowe, ewidencja ludności Marta Małysz [email protected]
(82) 566 91 78
REFERAT SPOŁECZNY
Obsługa informatyczna i promocja gminy Sylwester Nizio [email protected]

(82) 566 91 02

Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa, działalności gospodarczej i oświaty Marek Wepa [email protected]

(82) 544 42 02

Kierowca Andrzej Swatowski
Opiekun Anna Radomska
Robotnik gospodarczy Mariola Grzywaczewska
Robotnik gospodarczy Mariola Sołdaczuk
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Skarbnik Gminy,

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Elżbieta Iwasiuk [email protected]

(82) 566 91 02

Księgowość budżetowa organu Krzysztof Sapuła [email protected]

(82) 544 42 08

Księgowość jednostki Urzędu Gminy Anna Oliwiak-Puchalska [email protected]

(82) 544 42 08

Księgowość Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach-Kolonii
Małgorzata Bulicz [email protected]

(82) 544 42 06

Księgowość Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki, Warsztatu Terapii Zajęciowej

Magdalena Żurek [email protected]

(82) 544 42 10

Księgowość Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Paulina Szymczuk

Agnieszka Matwiejczuk

[email protected]

[email protected]

(82) 544 42 06

Księgowość Klubu Seniora Anna Oliwiak-Puchalska

Krzysztof Sapuła

[email protected]

[email protected]
(82) 544 42 08

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Kierownik referatu

Rozwój gospodarczy, projekty unijne

Paweł Mroczkowski [email protected]

(82) 566 92 94

Rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i projekty unijne,

zarządzanie placem targowym

Patryk Banachiewicz [email protected]

(82) 566 92 94

REFERAT FINANSOWY
Naliczenia i księgowości podatków i opłat oraz windykacji Marta Psuja

Elżbieta Zosiuk

[email protected]

[email protected]
(82) 566 91 47

Naliczenia i księgowość podatkowa, opłat za śmieci oraz windykacji Barbara Wojniak [email protected]

(82) 544 42 00

Naliczenia opłat za wodę, ścieki, windykacja opłat. Monika Paluch

Barbara Wojniak

[email protected]

[email protected]

(82) 544 42 01

Naliczenia opłat za wodę, ścieki, windykacja opłat Dominik Lackowski [email protected]

(82) 544 42 00

REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
zastępca Kierownika referatu Piotr Jabłoński [email protected]
(82) 566 96 88
Sprawy obronne i bezpieczeństwo Marek Wepa [email protected]
(82) 544 42 11
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Staiński
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Andrzej Piech
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Mariusz Kozak
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Artur Kozaczuk
Robotnik gospodarczy Piotr Grzywaczewski
Robotnik gospodarczy Konrad Pazyna
Robotnik gospodarczy Paweł Prus
Robotnik gospodarczy Marcin Ciećka
Robotnik gospodarczy Dawid Stałęga
Robotnik gospodarczy

Krzysztof Jonaszek

Robotnik gospodarczy Krzysztof Datczuk
Robotnik gospodarczy Daniel Zdunek
Robotnik gospodarczy Edward Grzywaczewski
Robotnik gospodarczy Tomasz Florek
Robotnik gospodarczy Tomasz Kościejewski
Robotnik gospodarczy Piotr Łatka
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Jeleń

[email protected]
(82) 566 91 78


 

 

Dane kontaktowe do nowego Inspektora Ochrony Danych – Adam Walczuk 534 883 007, [email protected]

Szkoła Podstawowa  – tel./fax: 82 5669 215

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – tel./fax: 82 5669 153

Publiczna Biblioteka Gminy w Wojsławicach  – tel./fax: 82 5669 236

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel./fax: 82 5669 112

Warsztat  Terapii  Zajęciowej – tel./fax: 82 5669 127