Kontakt

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

tel./fax: 82 5669 102
tel.: 82 5669 178, 82 5669 294, 82 5669 147

e-mail: gmina@wojslawice.com

NIP: 564-12-61-151

Regon: 000551496

Nr konta w BS Wojsławice: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003


Gmina Wojsławice

z siedzibą

ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

NIP: 563-215-83-53

REGON: 110197983

Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski wojt@wojslawice.com

(82) 5669 102

REFERAT ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Agnieszka Waleczek sekretarz@wojslawice.com

(82) 566 91 02

Administrator sieci komputerowej i aplikacji Ireneusz Korkosz ikorkosz@wojslawice.com

(82) 544 42 02

Sprawy kancelaryjne i społecznych Klaudia Burda gmina@wojslawice.com

(82) 566 91 02

Obsługa Rady Gminy, Ewidencja ludności Jolanta Tokarz jtokarz@wojslawice.com

(82) 566 91 78

REFERAT SPOŁECZNY
Kierownik referatu (Zastępca Wójta Gminy), zamówienia publiczne i projekty unijne Sylwester Nizio snizio@wojslawice.com

(82) 566 91 02

Obsługa informatyczna, promocja gminy, działalność gospodarcza Marek Wepa mwepa@wojslawice.com

(82) 544 42 02

Kierowca Krzysztof Popek
Opiekun Piotr Łatka
Robotnik gospodarczy Mariola Grzywaczewska
Robotnik gospodarczy Anna Osuchowska
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Skarbnik Gminy,

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Elżbieta Iwasiuk skarbnik@wojslawice.com

(82) 566 91 02

Księgowość budżetowa organu Krzysztof Sapuła ksapula@wojslawice.com

(82) 544 42 08

Księgowość jednostki Urzędu Gminy Anna Oliwiak-Puchalska aoliwiak@wojslawice.com

(82) 544 42 08

Księgowość Szkoły Podstawowej

w Wojsławicach-Kolonii

Małgorzata Bulicz mbulicz@wojslawice.com

(82) 544 42 06

Księgowość Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki

Magdalena Żurek mzurek@wojslawice.com

(82) 544 42 10

Księgowość Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Paulina Staińska pstainska@wojslawice.com

(82) 544 42 06

Księgowość Klubu Seniora Krzysztof Sapuła
Anna Oliwiak-Puchalska
aoliwiak@wojslawice.com
ksapula@wojslawice.com
(82) 544 42 08
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Kierownik referatu Kazimierz Bojko kbojko@wojslawice.com

(82) 566 92 94

Rozwój gospodarczy, projekty unijne Paweł Mroczkowski pmroczkowski@wojslawice.com

(82) 566 92 94

Rozwój gospodarczy,

ochrona środowiska i projekty unijne,

zarządzanie targowicą

Patryk Banachiewicz pbanachiewicz@wojslawice.com

(82) 566 92 94

REFERAT FINANSOWY
Kierownik referatu Anna Zielińska azielinska@wojslawice.com

(82) 566 91 47

Naliczenia i księgowości podatków i opłat oraz windykacji Agnieszka Matwiejczuk amatwiejczuk@wojslawice.com

(82) 566 91 47

Naliczenia i księgowość podatkowa,

opłat za śmieci oraz windykacji

Marta Małysz mmalysz@wojslawice.com

(82) 544 42 00

Naliczenia opłat za wodę,

ścieki, windykacja opłat.

Monika Paluch mpaluch@wojslawice.com

(82) 544 42 01

REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Kierownik referatu Tadeusz Szwed tszwed@wojslawice.com
(82) 566 96 88
Sprawy obronne i bezpieczeństwo Krzysztof Kniaziuk kkniaziuk@wojslawice.com
(82) 544 42 11
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Staiński
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Kowalczuk
Kierowca samochodu specjalnego Robert Słowik
Kierowca samochodu specjalnego Jacek Kumowski
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Andrzej Piech
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Henryk Kontek
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Zbigniew Olczak
Robotnik gospodarczy Piotr Grzywaczewski
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Suska

esuska@wojslawice.com
(82) 566 91 78


 

 

Szkoła Podstawowa  – tel./fax: 82 5669 215

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – tel./fax: 82 5669 153

Biblioteka – tel./fax: 82 5669 236

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel./fax: 82 5669 112

Warsztat  Terapii  Zajęciowej – tel./fax: 82 5669 127