Kontakt

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

tel./fax: 82 5459 750
tel.: 82 5669 102

e-mail: [email protected]

NIP: 564-12-61-151

Regon: 000551496

Nr konta w BS Wojsławice: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003

Nr konta Gospodarka Odpadami Komunalnymi (śmieci) 80 8188 0003 2001 1821 0046


Gmina Wojsławice

z siedzibą

ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

NIP: 563-215-83-53

REGON: 110197983

Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski [email protected]

(82) 5669 102

REFERAT ORGANIZACYJNY
Sekretarz Gminy Agnieszka Waleczek [email protected]

(82) 566 91 02

Administrator sieci komputerowej i aplikacji Ireneusz Korkosz [email protected]

(82) 544 42 02

Sprawy kancelaryjne i społecznych Katarzyna Czub [email protected]

(82) 566 91 02

Obsługa Rady Gminy, Ewidencja ludności Magdalena Jeleń

Marta Małysz

[email protected]

(82) 566 91 78

REFERAT SPOŁECZNY
Kierownik referatu Sylwester Nizio [email protected]

(82) 566 91 02

Promocja gminy, działalność gospodarcza Marek Wepa [email protected]

(82) 544 42 02

Kierowca Krzysztof Popek
Opiekun Piotr Łatka
Robotnik gospodarczy Mariola Grzywaczewska
Robotnik gospodarczy Anna Osuchowska
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Skarbnik Gminy,

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

Elżbieta Iwasiuk [email protected]

(82) 566 91 02

Księgowość budżetowa organu Krzysztof Sapuła [email protected]

(82) 544 42 08

Księgowość jednostki Urzędu Gminy Anna Oliwiak-Puchalska [email protected]

(82) 544 42 08

Księgowość Szkoły Podstawowej

w Wojsławicach-Kolonii

Małgorzata Bulicz [email protected]

(82) 544 42 06

Księgowość Gminnego Centrum Kultury,

Sportu i Turystyki, Warsztatu Terapii Zajęciowej

Magdalena Żurek [email protected]

(82) 544 42 10

Księgowość Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Paulina Staińska [email protected]

(82) 544 42 06

Księgowość Klubu Seniora Krzysztof Sapuła
Anna Oliwiak-Puchalska
[email protected]
[email protected]
(82) 544 42 08
REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Kierownik referatu

Rozwój gospodarczy, projekty unijne

Paweł Mroczkowski [email protected]

(82) 566 92 94

Rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i projekty unijne,

zarządzanie targowicą

Patryk Banachiewicz [email protected]

(82) 566 92 94

REFERAT FINANSOWY
Naliczenia i księgowości podatków i opłat oraz windykacji Agnieszka Matwiejczuk

Kamila Chmielewska

[email protected]

(82) 566 91 47

Naliczenia i księgowość podatkowa,

opłat za śmieci oraz windykacji

Barbara Wojniak [email protected]

(82) 544 42 00

Naliczenia opłat za wodę,

ścieki, windykacja opłat.

Monika Paluch

Barbara Wojniak

[email protected]

[email protected]

(82) 544 42 01

REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Kierownik referatu Tadeusz Szwed [email protected]
(82) 566 96 88
Sprawy obronne i bezpieczeństwo Krzysztof Kniaziuk [email protected]
(82) 544 42 11
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Staiński
Kierowca samochodu specjalnego Grzegorz Kowalczuk
Kierowca samochodu specjalnego Robert Słowik
Kierowca samochodu specjalnego Bolesław Wojda
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Andrzej Piech
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Przemysław Zarek
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Mariusz Kozak
Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych Artur Kozaczuk
Robotnik gospodarczy Piotr Grzywaczewski
URZĄD STANU CYWILNEGO
Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Jeleń

[email protected]
(82) 566 91 78


 

 

Dane kontaktowe do nowego Inspektora Ochrony Danych – Adam Walczuk 534 883 007, [email protected]

Szkoła Podstawowa  – tel./fax: 82 5669 215

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – tel./fax: 82 5669 153

Publiczna Biblioteka Gminy w Wojsławicach  – tel./fax: 82 5669 236

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel./fax: 82 5669 112

Warsztat  Terapii  Zajęciowej – tel./fax: 82 5669 127