Dane osobowe

Inspektorem Osobowych Danych w Urzędzie Gminy Wojsławice jest Anna Bosowska, e-mail: inspektor@cbi24.pl

Klauzule dotyczące Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie BIP