Dofinansowanie na unieszkodliwianie azbestu

 

Gmina Wojsławice informuje, że na realizację zadania pn.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

otrzymała dofinasowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 27 700 zł.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego

oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wobec powyższego Wójt Gminy Wojsławice informuje, że jest prowadzony nabór wniosków dotyczących przyznawania pomocy osobom fizycznym

na usuwanie wyrobów zawierających azbest

pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gm. Wojsławice w 2015 r.


Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów zawierających azbest są zobowiązane w terminie do 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Wojsławice złożyć wniosek wraz z załącznikami.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 16) lub telefonicznie 82 5669294.

Regulaminu dotyczącego przyznawania pomocy osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gm. Wojsławice

Wniosek

Załącznik do wniosku – ocena

Oświadczenie o demeontażu wyrobów zawierających azbest (demontaż po 6.05.2004 r.)