Ewidencja zabytków

 1. Nowy Majdan
  • grodzisko zw. Pohulanka – w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/218
 2. Ostrów-Kolonia
  • cmentarz wojenny z I wojny światowej – w granicach działki, nr rej. zabytków CH A/204,
 3. Putnowice Wielkie
  • starożytne cmentarzysko kurhanowe – w granicach historycznych, nr rej. zabytków CH A/120/264,
 4. Turowiec
  • dawna cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. św. Barbary – w granicach cmentarza kościelnego, nr rej. zabytków CH A/141/47,
 5. Wojsławice
  • układ urbanistyczny osady Wojsławice – w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/590,
  • zamczysko z pozostałościami umocnień ziemnych – w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/219,
  • zespół kościelny: kościół rzymskokatolicki p.w. św. Michała Archanioła, dzwonnica, plebania, drzewostan – w granicach cmentarza kościelnego, nr rejestru zabytków A/320,
  • dawna cerkiew grekokatolicka, nr rejestru zabytków A/478,
  • dawna synagoga – w granicach murów zewnętrznych, nr rej. zabytków CH A/131/37,
 6. Wólka Putnowicka
  • kopiec ziemny (mogiła), tzw. Ostra Mogiła – w granicach historycznych, nr rej. zabytków A/417,