Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice

Gmina Wojsławice otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26 lipca 2018 r.

Celem głównym projektu przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Wojsławice dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła powietrze, kotłów opalanych biomasą oraz pomp ciepła gruntowych w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Wojsławice. Projekt dotyczy zakupu i montażu 162 zestawów instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

1.

Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej: Dla gospodarstw do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się m.in. z 2 absorberów słonecznych – 113 kpl. Dla gospodarstw od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się m.in. z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa – 26 kpl. Dla gospodarstw powyżej 7 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się m.in. z 4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa – 4 kpl.

2.

Zakup i montaż instalacji pomp ciepła powietrze cwu. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej: Dla gospodarstw do 6 osób: instalację monoblokowej pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej – 10 kpl.

3.

Zakup i montaż instalacji pomp ciepła grunt co. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby centralnego ogrzewania: Instalację gruntowych pomp ciepła – 3. Projekty indywidualne.

4.

Zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej i na potrzeby centralnego ogrzewania: Instalację kotłów o mocy do 25 kW wykorzystujące jako paliwo biomasę w postaci pelletu drzewnego – 6 kpl.

Okres realizacji projektu od 28.04.2016 r. do 30.09.2019 r.

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 256,59,

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 390,23,

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 162,

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MWt]| rozliczeniowy – 0,67,

Wartość całkowita projektu 2 180 248,22 PLN

Wartość dofinansowania 1 669 277,39 PLN