Komunikaty

– 14.06.2011 –

Komunikat Wójta Gminy Wojsławice dotyczący zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych

– 01.04.2011 –

Wójt Gminy Wojsławice informuje o granicach rewirów i dzielnicowych Posterunku Policji w Żmudzi obejmującego zasięgiem działania gminę Wojsławice

Dzielnicowy – Łukasz Melnerowicz
Miejscowości: Wojsławice, Wojsławice-Kolonia, Popławy, Czarnołozy, Kukawka, Majdan, Majdan Kukawiecki, Majdan Ostrowski Nowy Majdan, Ostrów, Ostrów – Kolonia, Partyzancka kolonia, Rozięcin, Stary Majdan, Trościanka, Witoldów

Dzielicowy – Rafał Piszczek
Miejscowości: Krasne, Huta, Putnowice Wielkie, Putnowice-Kolonia, Wólka Putnowicka, Turowiec

Kontakt telefoniczny: Posterunek Policji w Żmudzi, tel. 82 5601110. W razie pilnego podjęcia interwencji przez policję mieszkańcy mogą dzwonić na numery alarmowe 997 lub 112.

 

– 27.10.2010 –

Informacja Wójta Gminy Wojsławice o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

– 30.09.2010 –

Obwieszczenie Wójta Gminy Wojsławice o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 

– 17.05.2010 –

Informacja Wójta Gminy Wojsławice z dnia 10 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Szczegóły

 

– 16.11.2009 –

Komunikat Wójta Gminy Wojsławice o wyłożeniu w dniach 20.11.2009 – 18.01.2010 projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Wojsławice.