Modernizacja świetlicy w Rozięcinie

W ramach operacji pn.: „Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozięcinie szansą na zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego” wykonano remont łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego, wymieniona została instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, wykonano lamperie z mozaiki marmolitowej na sali widowiskowej, pomalowane zostały ściany we wszystkich pomieszczeniach. Projekt obejmował również zakup wyposażenia do sali widowiskowej w postaci nowych stołów i krzeseł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 20 000 zł. Wartość prac wykonanych w ramach wolontariatu wyniosła ponad 25 000 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozięcinie szansą na zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego” mająca na celu zachowanie i udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego w miejscowości Rozięcin
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”
.