Przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby