Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęcia robót/budowy/rozbiórki nie wymagających pozwolenia