Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części