PROW 2014-2020 Remont świetlicy w miejscowości Huta

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Remont i rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Huta” mająca na celu zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice poprzez remont i rozbudowę budynku świetlicy w miejscowości Huta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie zmodernizowany budynek świelicy o charakterze niekomercyjnym i ogólnie dostępnym, działający w sferze kultury i realizujący działania akywizujące, integrujące i kulturalne, w czasie których będą prowadzone działania upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia dostępności budynku dla osób chcących zapoznać się z lokalnym dziedzictwem kulturowym, co umożliwi jego lepsze wykorzystanie i promocję. Modernizacja tego miejsca wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Huta jak i całego obszaru LGD.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.