Przebudowa budynku OSP w Wojsławicach Kolonii

aaaaaaa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebudowa budynku OSP w Wojsławicach-Kolonii i jego przystosowanie do funkcji „Ośrodka kultury i tradycji pożarnictwa w Wojsławicach-Kolonii”

Przebudowa budynku OSP w Wojsławicach-Kolonii ma celu upowszechnianie kultury i tradycji oraz zachowanie dziedzictwa Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wojsławice

Inwestycja obejmuje :

 • Przebudowa konstrukcji dachu
 • Roboty wykończeniowe wewnętrzne
 • Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 • Ogrodzenie
 • Instalacja wody zimnej i ciepłej
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej
 • Instalacja centralnego ogrzewania
 • Pompa ciepła
 • Przyłącze wody
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 • Instalacje elektryczną
 • Ochronę odgromową

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej tj. EFRROW na przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020