Rada Gminy Wojsławice

SKŁAD RADY GMINY

 

Jolanta Jabłońska

Przewodnicząca
Alicja Jabłońska Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Górnik Wiceprzewodnicząca
Anna Burda Radna
Elżbieta Furmaniuk Radna
Jan Grabiński Radny
Grzegorz Łoś Radny
Justyna Mazurek Radna
Małgorzata Piróg Radna
Mirosław Radomski Radny
Zbigniew Rymarski Radny
Waldemar Ożóg Radny
Grzegorz Śmiech Radny
Mirosław Gawrzak Radny
Sławomir Folusz Radny