Rada Gminy Wojsławice

 

SKŁAD RADY GMINY

Adam Łopocki Przewodniczący
Elżbieta Furmaniuk Wiceprzewodnicząca
Krystyna Radomska Wiceprzewodnicząca
Anna Burda Radna
Antoni Farfos Radny
Mirosław Gawrzak Radny
Elżbieta Górnik Radna
Piotr Guz Radny
Teresa Kończyńska Radna
Grzegorz Łoś Radny
Monika Mielniczuk Radna
Marcin Miżwa Radny
Zbigniew Rymarski Radny
Magdalena Skiba-Sołdaczuk Radna
Bogdan Żukowski Radny