RODO

Inspektorem Osobowych Danych w Urzędzie Gminy Wojsławice jest Joanna Rycaj 575-001-799, joanna.rycaj@cbi24.pl

Klauzule dotyczące Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie BIP