RODO

Inspektorem Osobowych Danych w Urzędzie Gminy Wojsławice jest Joanna Rycaj 575-001-799, [email protected]

Klauzule dotyczące Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie BIP