Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wojsławice

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

mgr Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy

mgr Agnieszka Waleczek – Sekretarz Gminy

mgr inż. Elżbieta Iwasiuk – Skarbnik Gminy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik Centrum Usług Wspólnych (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Krzysztof Sapuła – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu

Paulina Szymczuk – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Matwiejczuk – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Bulicz – Stanowisko pracy ds. księgowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii

Magdalena Żurek – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Warsztatu Terapii Zajęciowej

Anna Oliwiak -Puchalska – Stanowisko pracy ds. księgowości jednostki Urzędu Gminy


REFERAT ORGANIZACYJNY

Agnieszka Waleczek Kierownik referatu (Sekretarz Gminy)

Katarzyna CzubStanowisko ds. kancelaryjnych i społecznych

Marta Małysz – Archiwum zakładowe, ewidencja ludności


REFERAT SPOŁECZNY

Sylwester Nizio – Stanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji gminy

Marek WepaStanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa, działalności gospodarczej i oświaty

Andrzej Swatowski – Kierowca

Anna RadomskaOpiekun

Mariola SołdaczukRobotnik gospodarczy

Mariola Grzywaczewska Robotnik gospodarczy


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Paweł Mroczkowski – Kierownik referatu  – stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych

Patryk Banachiewicz  –  Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych


REFERAT FINANSOWY

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik referatu (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Barbara Wojniak – Stanowisko ds. naliczeń opłat za wodę, ścieki, windykacja opłat

Monika Paluch – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Elżbieta Zosiuk – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Marta PsujaStanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Dominik Lackowski – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji


REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Jabłoński – Zastępca Kierownika referatu

Marek Wepa – Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa

Grzegorz Staiński – Kierowca samochodu specjalnego

Andrzej Piech – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Artur Kozaczuk – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

Mariusz Kozak – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

Piotr Grzywaczewski – Robotnik gospodarczy

Konrad Pazyna – Robotnik gospodarczy

Paweł Prus – Robotnik gospodarczy

Marcin Ciećka – Robotnik gospodarczy

Dawid Stałęga – Robotnik gospodarczy

Krzysztof Jonaszek – Robotnik gospodarczy

Krzysztof Datczuk – Robotnik gospodarczy

Daniel Zdunek – Robotnik gospodarczy

Edward Grzywaczewski – Robotnik gospodarczy

Tomasz Florek – Robotnik gospodarczy

Tomasz Kościejewski – Robotnik gospodarczy

Piotr Łatka – Robotnik gospodarczy


URZĄD STANU CYWILNEGO

Magdalena Jeleń – Zastępca kierownika USC, stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy