Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wojsławice

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

mgr Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy

mgr Agnieszka Waleczek – Sekretarz Gminy

mgr inż. Elżbieta Iwasiuk – Skarbnik Gminy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik Centrum Usług Wspólnych (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Krzysztof Sapuła – Stanowisko pracy ds. obsługi księgowej Urzędu Gminy

Anna Oliwiak -Puchalska – Stanowisko pracy ds. obsługi płacowo-księgowej Urzędu Gminy

Paulina Szymczuk – Stanowisko pracy ds. obsługi płacowo-księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Matwiejczuk – Stanowisko pracy ds. obsługi płacowo-księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Bulicz – Stanowisko pracy ds. obsługi księgowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii

Magdalena Żurek – Stanowisko pracy ds. obsługi płacowo-księgowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i Warsztatu Terapii Zajęciowej


REFERAT ORGANIZACYJNY

Agnieszka Waleczek Kierownik referatu (Sekretarz Gminy)

Katarzyna CzubStanowisko ds. ewidencji czasu pracy, spraw kadrowych, wydawania zaświadczeń Rp-7, sporządzania zaświadczeń, przyjmowania oświadczeń i przesłuchań świadków dla celów ustalenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym

Natalia Zielińska – Stanowisko ds. kancelaryjnych, obsługi sekretariatu i sesji sołtysów

Magdalena Jeleń – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i obsługi rady gminy

Marta Małysz – Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i archiwum zakładowego

Mariola Sołdaczuk – Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości w budynku urzędu gminy

Mariola Grzywaczewska – Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości w budynku urzędu gminy


REFERAT PROMOCJI, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

Sylwester Nizio – Kierownik referatu, stanowisko ds. promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi Systemu Informacji Oświatowej, młodocianych pracowników, obsługi informatycznej i administrowania bezpieczeństwem informacji 

Marek WepaStanowisko ds. bezpieczeństwa, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej, spraw związanych z handlem alkoholem

Andrzej Swatowski – Kierowca samochodu wożącego uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Anna RadomskaOpiekun dzieci i młodzieży w czasie transportu do i ze szkoły


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Paweł Mroczkowski – Kierownik referatu, stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

Patryk Banachiewicz Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i rolnictwa


REFERAT FINANSOWY

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik referatu (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Barbara Wojniak – Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (opłata za wodę i ścieki, opłata targowa, akcyza, windykacja)

Monika Paluch – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Elżbieta Zosiuk – Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, windykacja)

Marta PsujaStanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, windykacja)

Dominik Lackowski –Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, akcyza, windykacja)


REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Jabłoński – Kierownik referatu, stanowisko ds. sprawozdawczości, taryf wodno-ściekowych, nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności infrastruktury komunalnej na terenie gminy Wojsławice

Bartłomiej Basaj – Stanowisko ds. utrzymania targowiska, inkasent, konserwator sieci wod-kan

Grzegorz Staiński – Kierowca samochodu ciężarowego

Andrzej Piech – Konserwator sieci wod-kan

Artur Kozaczuk – Operator koparko-ładowarki 

Mariusz Kozak – Konserwator sieci wod-kan, inkasent opłaty targowej  

Piotr Grzywaczewski – Stanowisko ds. utrzymania mienia i zieleni gminnej

Konrad Pazyna – Stanowisko ds. utrzymania stadionu i zaplecza sanitarno-szatniowego, inkasent

Paweł Prus – Kierowca ciągnika rolniczego

Marcin Ciećka – Kierowca ciągnika rolniczego

Dawid Stałęga – Konserwator sieci wod-kan, inkaso opłaty targowe

Tomasz Kościejewski – Robotnik gospodarczy

Piotr Łatka – Robotnik gospodarczy


URZĄD STANU CYWILNEGO

Magdalena JeleńZastępca kierownika USC, stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy