Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wojsławice

KIEROWNICTWO URZĘDU

mgr Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy

Sylwester Nizio – Zastępca Wójta Gminy

mgr Agnieszka Waleczek – Sekretarz Gminy

mgr inż. Elżbieta Iwasiuk – Skarbnik Gminy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik Centrum Usług Wspólnych (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Krzysztof Sapuła – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu

Grażyna Jagiełło – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Bulicz – Stanowisko pracy ds. księgowości Szkóły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii

Magdalena Żurek – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

Anna Oliwiak -Puchalska – Stanowisko pracy ds. ksiegowosci jednostki Urzędu Gminy

Alfreda Kudyba – Pomoc administracyjna

Paulina Staińska – Pomoc administracyjna


REFERAT ORGANIZACYJNY

Agnieszka Waleczek – Kierownik referatu (Sekretarz Gminy)

Klaudia Burda – Stanowisko ds. kancelaryjnych i społecznych

Jolanta Tokarz – Stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy

Ireneusz Korkosz – Stanowisko ds. administrowania siecią komputerową i aplikacjami

 


REFERAT SPOŁECZNY

Sylwester Nizio – Kierownik referatu (Zastępca Wójta Gminy), stanowisko ds. obsługi informatycznej, zamówień publicznych i projektów unijnych

Marek WepaStanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji gminy

Krzysztof Popek – Kierowca

Piotr Łatka – Opiekun

Anna Osuchowska – Robotnik gospodarczy

Mariola Grzywaczewska – Robotnik gospodarczy


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kazimierz Bojko – Kierownik referatu

Paweł Mroczkowski – Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych

Patryk Banachiewicz  –  Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych


REFERAT FINANSOWY

Anna Zielińska – Kierownik referatu

Marta Małysz – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Agnieszka Matwiejczuk – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Monika Paluch – Stanowisko ds naliczeń opłat za wodę, ścieki, windykacja opłat.


REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Piotr Staiński – Kierownik referatu

Krzysztof Kniaziuk – Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa

Grzegorz Staiński – Kierowca samochodu specjalnego

Grzegorz Kowalczuk – Kierowca samochodu specjalnego

Robert Słowik – Kierowca samochodu specjalnego

Jacek Kumowski – Kierowca samochodu specjalnego

Andrzej Piech – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Henryk Kontek – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Zbigniew Olczak – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Piotr Grzywaczewski – Robotnik gospodarczy


URZĄD STANU CYWILNEGO

Jarosław Osuchowski – zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego