Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wojsławice

 

KIEROWNICTWO URZĘDU

mgr Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy

mgr Agnieszka Waleczek – Sekretarz Gminy

mgr inż. Elżbieta Iwasiuk – Skarbnik Gminy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik Centrum Usług Wspólnych (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Krzysztof Sapuła – Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu

Paulina Staińska – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Bulicz – Stanowisko pracy ds. księgowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsławicach-Kolonii

Magdalena Żurek – Stanowisko pracy ds. księgowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Warsztatu Terapii Zajęciowej

Anna Oliwiak -Puchalska – Stanowisko pracy ds. księgowości jednostki Urzędu Gminy


REFERAT ORGANIZACYJNY

Agnieszka WaleczekKierownik referatu (Sekretarz Gminy)

Katarzyna Czub- Stanowisko ds. kancelaryjnych i społecznych

Marta Małysz – archiwum zakładowe, ewidencja ludności

Ireneusz Korkosz – Stanowisko ds. administrowania siecią komputerową i aplikacjami


REFERAT SPOŁECZNY

Sylwester Nizio – Kierownik referatu, stanowisko ds. obsługi informatycznej, zamówień publicznych i projektów unijnych

Marek WepaStanowisko ds. obsługi informatycznej i promocji gminy

Krzysztof Popek Kierowca

Piotr Łatka – Opiekun

Anna Osuchowska – Robotnik gospodarczy

Mariola Grzywaczewska – Robotnik gospodarczy


REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Paweł Mroczkowski – Kierownik referatu  – Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych

Patryk Banachiewicz  –  Stanowisko pracy ds. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska i projektów unijnych


REFERAT FINANSOWY

Elżbieta Iwasiuk – Kierownik referatu (Skarbnik Gminy), Główny księgowy

Agnieszka Matwiejczuk – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Barbara Wojniak – Stanowisko ds naliczeń opłat za wodę, ścieki, windykacja opłat

Monika Paluch – młodszy referent

Monika Kozaczuk – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Kamila ChmielewskaStanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji

Bartłomiej Sidor – Stanowisko ds. naliczeń i księgowości podatków i opłat oraz windykacji


REFERAT UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I BEZPIECZEŃSTWA

Tadeusz Szwed – Kierownik referatu

Piotr Staiński – z-ca kierownika

Krzysztof Kniaziuk – Stanowisko ds. obronnych i bezpieczeństwa

Grzegorz Staiński – Kierowca samochodu specjalnego

Andrzej Piech – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

Przemysław Zarek  – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

Artur Kozaczuk – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

Mariusz Kozak – Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych 

Piotr Grzywaczewski – Robotnik gospodarczy

Konrad Pazyna – Robotnik gospodarczy

Paweł Prus – Robotnik gospodarczy

Tomasz Florek – Robotnik gospodarczy

Andrzej Swatowski – Robotnik Gospodarczy

Krzysztof Jonaszek – Robotnik Gospodarczy

Krzysztof Datczuk – Robotnik Gospodarczy

Edward Grzywaczewski – Robotnik Gospodarczy

Daniel Zdunek – Robotnik Gospodarczy

Marcin Ciecika – Robotnik Gospodarczy


URZĄD STANU CYWILNEGO

Jarosław Osuchowskizastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Magdalena Jeleń – p.o. zastępcy kierownika USC, Stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy, ewidencja ludności