PPWOW

– 13.05.2010 –

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP.

Celem realizowanej usługi jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z zabytkami i atrakcjami Lubelszczyzny


Szczegóły

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP.

Celem realizowanej usługi jest integracja i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z gminy wiejskiej Wojsławice. Pośrednim celem tej usługi jest uaktywnienie potrzeby współdziałania, współpracy na rzecz społeczności


Szczegóły

 


– 02.09.2009 –

Dobre Praktyki w Gminie Wojsławice

Lista usługodawców świadczących usługi w ramach PPWOW, stowarzyszenia, liderzy społeczni oraz grupy społeczne działające w Gminie Wojsławice

 


– 05.06.2009 –

Gmina Wojsławice, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Wojsławice.

Szczegóły konkursu

 


– 30.03.2009 –

Gmina Wojsławice, zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Wojsławice.

Szczegóły konkursu

Protokół z otwarcia ofert

 


– 02.03.2009 –

Wójt Gminy Wojsławice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Wojsławice, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Szczegóły konkursu

Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 


– 05.01.2009 –

Wójt Gminy Wojsławice zaprasza do złożenia do dnia 27 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy Wojsławice, ul. Rynek 20B, pokój nr 1 oferty na realizację imprezy integracyjnej pt. Zimowe warsztaty kultury i sportu – usługi integracji społecznej, realizowanej w ramach PPWOW PIS.
 

Szczegóły konkursu i wzory wymaganych dokumentów

Protokół z otwarcia ofert