Pliki do pobrania

WNIOSKI do pobrania

 

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wojsławice na lata 2019-2039

Uchwała w sprawie przujęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wojsławice”


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

załącznik nr1 – Zestawienie faktur


Harmonogram zbiórki odpadów w 2020 r.


Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi z tytułu scalenia wraz z załącznikami

 

 

 


STATYSTYKA – LUDNOŚĆ


FOLDERY PROMUJĄCE GMINĘ WOJSŁAWICE


INNE


UWAGA! Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader