Pliki do pobrania

 

WNIOSKI do pobrania

Wniosek dodatek węglowy

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy  w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji 

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych   z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg*

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

W N I O S E K o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej  reklamy


Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wojsławice na lata 2019-2039

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wojsławice”

 


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 zestawienie.faktur.2022


Harmonogram zbiórki odpadów w 2023 r.

Harmonogram zbiórki odpadów w 2022 r.


Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi z tytułu scalenia wraz z załącznikami

STATYSTYKA – LUDNOŚĆ

FOLDERY PROMUJĄCE GMINĘ WOJSŁAWICE

INNE

Dom Bez rachunków

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

UWAGA! Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader