Pliki do pobrania

 

WNIOSKI do pobrania

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wojsławice na lata 2019-2039

Uchwała w sprawie przujęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wojsławice”


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

załącznik nr1 – Zestawienie faktur


Harmonogram zbiórki odpadów w 2020 r.


Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi z tytułu scalenia wraz z załącznikami

STATYSTYKA – LUDNOŚĆ

FOLDERY PROMUJĄCE GMINĘ WOJSŁAWICE

INNE

UWAGA! Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader