Pliki do pobrania

 

WNIOSKI do pobrania


Elektromobilność


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dokumenty aktualne na miesiąc luty 2024:
  • Wzór wniosku – WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na luty 2024 r.
  • Formularz de minimis – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • Zestawienie faktur 2024 – Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Odpady komunalne


STATYSTYKA – LUDNOŚĆ


FOLDERY PROMUJĄCE GMINĘ WOJSŁAWICE


INNE


Dom Bez rachunków


CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

UWAGA! Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader