OTWARCIE IZBY TRADYCJI ZIEMI WOJSŁAWICKIEJ

OTWARCIE IZBY TRADYCJI ZIEMI WOJSŁAWICKIEJ

18 listopada 2020

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej- ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Priorytet inwestycyjny 6c: Zachowanie, ochronna, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Celem głównym projektu było zachowanie, ochrona i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Trzech Kultur Ziemi Wojsławickiej dzięki remontowi i wykorzystaniu na cele wystawiennicze i edukacyjne trzech zabytkowych budynków: Synagogi w Wojsławicach, budynku dawnego Wiejskiego Domu Kultury w Rozięcinie oraz budynku dawnej szkoły w Majdanie Ostrowskim.

Zrealizowany przez Gminę Wojsławice projekt miał na celu zachowanie i zrównoważone wykorzystanie istniejącego dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) gminy Wojsławice, prowadzące do poprawy dostępności do kultury oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru gminy Wojsławice.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z otwarcia.

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30