Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź

Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź

5 sierpnia 2021

Informujemy, że projekt pn.Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź będący projektem partnerskim 4 gmin zrzeszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa bazy rekreacyjno – turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru przy zbiornikach wodnych na terenach gmin partnerskich. Gmina Wojsławice jest Partnerem projektu.

Przedmiotem przedsięwzięcia na terenie Gminy Wojsławice jest dalsze zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wojsławicach, w tym:

Budowa ciągu spacerowego przy istniejącym zbiorniku wodnym w Wojsławicach (510 m2);;

Budowa altany z kominkiem;

Zakup i montaż oświetlenia (lampy solarne) – 7 szt.;

Zakup i ustawienie ławek – 5 szt.;

Zakup i ustawienie śmietniczek – 5 szt.;.

 

Wartość inwestycji na terenie gminy Wojsławice wynosi ponad 200 000,00 zł. Kwota dofinansowania 95 %. Realizację projektu przewiduje się na 2017 rok.

Zadanie jest dofinasowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Państwa.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30