72. rocznica bitwy pod Wojsławicami

72. rocznica bitwy pod Wojsławicami

18 kwietnia 2016

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”
    św. Jan Paweł II  

15 kwietnia 2016 r. w Wojsławicach odbyły się obchody 72 rocznicy bitwy pod Wojsławicami, która stoczona została 17 kwietnia 1944 r. i stanowiła najpoważniejszą akcję zbrojną w okresie okupacji na terenie powiatu chełmskiego. Akcją zbrojną dowodził por. Witold Fałkowski pseudonim „Wik”. Pomimo, że wojska wroga były w blisko 4 – krotnej przewadze, dodatkowo dobrze wyposażone i wspomagane obserwacjami lotniczymi, solidarność i współpraca Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Armii Ludowej oraz partyzantki radzieckiej przyniosła zwycięstwo lokalnym partyzantom. W walkach tych zginęło 9 partyzantów z gminy Wojsławice oraz major Fiodorow i dwóch partyzantów radzieckich.
12 maja 1985 r. Gmina Wojsławice została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III Klasy za bohaterski udział w II wojnie światowej.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz. 11:30 mszą św. odprawioną w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach, udział, w której wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu terytorialnego, grono pedagogiczne i uczniowie ZSP w Wojsławicach – Kolonii, pracownicy i uczestnicy WTZ w Wojsławicach oraz mieszkańcy gminy Wojsławice. Następnie przy pomniku poległych w bitwie pod Wojsławicami w 1944 r. złożone zostały wieńce i kwiaty. Podczas przemówień okolicznościowych głos zabrał Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice, Wiesław Kostrobała reprezentujący Senatora RP prof. dr hab. Józefa Zająca oraz Andrzej Małysz, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka.

Podczas części artystycznej zaprezentowany został montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych i chóru „Violina” z ZSP w Wojsławicach Kolonii. Przedstawione zostały również wybrane utwory muzyczne i własne utwory literackie laureatów Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej, który odbył się dnia 22.03.2016 r. w ZSP w Wojsławicach Kolonii.

Tradycja obchodów rocznicy bitwy pod Wojsławicami, zapoczątkowane zostały w roku 1967, kiedy to staraniem ówczesnych władz gminy i powiatu oraz uczestników akcji zbrojnej i ich dowódcy por. Witolda Fałkowskiego wzniesiono pomnik poległych w walce 17.04.1944 r. Projektantem i współwykonawcą  pomnika jest Jerzy Grosnam z Chełma. Działania te wspierał również nasz rodak Zenon Stachira. Tablica zawierająca nazwiska poległych powstała z inicjatywy mieszkańców gminy Wojsławice. W kolejnych latach obchody rocznicowe miały różną rangę, ale niezmiennym jej celem było oddanie hołdu tym, którzy bronili naszej gminy i oddali za nią życie.

Upamiętnienie poświęcenia i czynów walczących w różnych formacjach wojskowych i partyzanckich oraz oddanie hołdu poległym 17.04.1944 r. powinno stać się dla nas wszystkich motywacją do jeszcze większego umiłowania ojczystego kraju oraz do krzewienia poczucia patriotyzmu wśród najmłodszych pokoleń.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30