Bezpłatne szkolenia przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej

Bezpłatne szkolenia przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej

20 stycznia 2012

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
serdeczniezaprasza
przedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego do udziału w BEZPŁATNYCHszkoleniach zawodowych w ramach projektu:
„WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK TWOIM KAPITAŁEM”
z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych
w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach 8.1.1, 8.1.2 PO KL
www.efs.lubelskie.pl, www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/275/


Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się na wyżej zamieszczonej liście oznacza to, iż nie mogą Państwo wziąć udziału w projekcie „Wykwalifikowany pracownik twoim kapitałem”

 

Projekt „Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej
z Województwem Lubelskim.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 30.06.2013 r.


Bezpłatne szkolenia w ramach projektu:


Moduł I dla operatorów ciężkich maszyn do robót ziemnych
1. Operator koparki jednonaczyniowej
2. Operator ładowarki jednonaczyniowej
3. Operator koparko – ładowarki

Moduł II dla operatorów maszyn urządzeń do robót budowlanych i drogowych
1. Operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych
2. Operator narzędzi udarowych ręcznych
3. Operator agregatów tynkarskich

/Szkolenia 1 i 2 w ramach modułu II stanowią 1 pakiet dla 2 grup 15 osobowych – każda osoba uczestniczy w 2 kursach/

Moduł III dla operatorów urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego
1. Operator żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych (HDS)
2. Operator żurawi samojezdnych
3. Operator żurawi wieżowych
4. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem   podnoszenia
 

W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy BEZPŁATNIE:
– wykwalifikowanych wykładowców, instruktorów zajęć praktycznych
– materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane     przez wykładowców),
– badanie lekarskie,
– ubezpieczenie NNW,
– wyżywienie ,
– ubranie robocze dla uczestników szkoleń z modułu I,II,
– zakwaterowanie dla uczestników szkoleń z modułu I,II,
– zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona będzie w biurach projektu w Chełmie, Janowie Lubelskim, Puławach i we Włodawie w sposób ciągły, jawny, przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym Kobiet i Mężczyzn.


Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą
do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i złożenia ich osobiście w biurze projektu.

 


* Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl w zakładce projekty w trakcie realizacji„ Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem” lub w biurach projektu

Szczegółowe informacje i zapisy w biurach projektu:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Chełmie
ul. Obłońska 20
22 – 100 Chełm
tel. 82 5649870
e-mail: [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52
23- 300 Janów Lubelski
tel. 15 8717536
e-mail: [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Puławach
ul. Lubelska 2 D
24 – 100 Puławy
tel. 81 8884791
e-mail: [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział we Włodawie
ul. 11 Listopada 3
22 – 200 Włodawa
tel. 82 5722916
e-mail: [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30