Budżet gminy Wojsławice na 2018 rok

Budżet gminy Wojsławice na 2018 rok

29 grudnia 2017

W dniu 28 grudnia odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Wojsławice przy udziale sołtysów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Łączną kwotę planowanych dochodów określono na kwotę 20 642 053,82 zł, a  łączną kwotę planowanych  wydatków określono w kwocie 23 516 625,72 zł. Wydatki majątkowe wyniosą 10 428 258 zł.  Na drogi planuje się  przeznaczy kwotę 1 690 708 zł.

Realizowanych będzie 14 różnych zadań. Najważniejsze z nich  to: modernizacja gminnej oczyszczali ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa 4 km sieci wodociągowej, zakup sprzętu asenizacyjnego, remont budynku szkoły w Majdanie Ostrowskim, remont synagogi w Wojsławicach, remont budynku WDK w Rozięcinie, remont i rozbudowa remizy OSP w Hucie, rewitalizacja skweru przy pomniku Tadeusza Kościuszki, przebudowa targowicy w Wojsławicach, odnawialne źródła energii dla mieszkańców, remont drogi Stary Majdan – Witoldów, remont drogi w Kukawce, budowa drogi  Ostrów – Bończa oraz innych dróg gminnych.

Jak podkreśla Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice, takiego budżetu nie było jeszcze w historii Wojsławic. Nie było także takiej ilości realizowanych inwestycji. Nie było takiej ilości i wartości pozyskanych dotacji ze środków unijnych. Ich wartość wynosi ponad 6,8 miliona złotych. To bardzo dobry budżet. To budżet rekordowy oraz budżet zrównoważonego rozwoju, gdyż będzie realizowany w różnych obszarach działalności gminy i w wielu miejscowościach. To budżet gwarantujący olbrzymi postęp w rozwoju.

W trakcie sesji  ślubowanie złożyła nowa radna ulicy Rynek – Marianna Wołoszyn. Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice przedstawił informację o realizacji zadań gminy w latach 2015-2017. Obecni na sesji przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przedstawili informacje na temat różnego rodzaju przestępstw dokonywanych w szczególności na osobach starszych.

Po sesji odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne. Uczestniczyli w nim księża z miejscowej parafii: ks. Zbigniew Kasprzyk i ks. Marcin Zieliński oraz proboszcz parafii prawosławnej z Chełma – ks. mitrat Jan Łukaszuk.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30