Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

28 grudnia 2022

Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia mieszkańcy gminy Wojsławice mogą składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę (lub inne odnawialne źródła energii) oraz tym które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dodatek elektryczny – gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego w formie papierowej są przyjmowane od 1 grudnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojsławicach pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.
Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres. Dotyczy to przypadku zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach ( dla których nie było możliwości ustalenia odrębnego adresu) kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł.
Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny – do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

wzor- wniosku dodatek-elektryczny

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30