Dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu nad stawem

Dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu nad stawem

10 stycznia 2017

Projekt pn. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” będący projektem partnerskim 6 gmin zrzeszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi Chełmskiej, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 974 274,22 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 675 290,85 zł. Celem głównym projektu jest poprawa bazy rekreacyjno – turystycznej gmin uczestniczących w projekcie poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie obszaru przy zbiornikach wodnych na terenach gmin partnerskich. Gmina Wojsławice jest Partnerem projektu.

Przedmiotem przedsięwzięcia na terenie Gminy Wojsławice jest dalsze zagospodarowanie zbiornika wodnego w Wojsławicach, w tym:

•             Budowa ciągu spacerowego przy istniejącym zbiorniku wodnym w Wojsławicach (510 m2);

•             Budowa pomostów wędkarskich – 5 szt.;

•             Budowa magazynu drewnianego na sprzęt;

•             Budowa altany z kominkiem;

•             Zakup i montaż oświetlenia (lampy solarne) – 7 szt.;

•             Zakup i ustawienie ławek – 5 szt.;

•             Zakup i ustawienie śmietniczek  – 5 szt.

Wartość inwestycji wynosi 200 000,00 zł. Kwota dofinansowania 85 %. Realizację projektu przewiduje się na 2017 rok.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30