Dotacja na drogę dla gminy Wojsławice

Dotacja na drogę dla gminy Wojsławice

8 marca 2018

W dniu 7 marca 2018 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się podpisanie umów w sprawie dofinansowania przebudowy dróg w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Umowę z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odebrał Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski. Umowa dotyczy udzielenia dotacji w wysokości 481 277 zł na realizację przebudowy drogi Witoldów – Stary Majdan o długości 1970 m. Zadanie to polegać będzie na położeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym, przebudowie 28 zjazdów do posesji mieszkańców, budowę dwóch peronów przy przystankach autobusowych, wykonanie oświetlonego przejścia dla pieszych oraz oczyszczeniu rowów i profilowaniu skarp.

Gmina Wojsławice znalazła się w gronie 26 miast i gmin z województwa lubelskiego i była jedną z dwóch gmin z powiatu chełmskiego, które otrzymały dofinansowanie w tej edycji programu.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30