Dzień Inwalidy w GCKSiT

Dzień Inwalidy w GCKSiT

23 czerwca 2017

W dniu 14 czerwca 2017 r. w  Domu Kultury w Wojsławicach odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Mazurek Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Adam Łopocki Przewodniczący oraz Alicja Jabłońska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wojsławice Emma Czarnecka-Durczak Wicedyrektor ZSP w Wojsławicach-Kolonii, Agnieszka Matwiejczuk Kierownik GOPS w Wojsławicach, Krystyna Kniaziuk Kierownik WTZ w Wojsławicach, Janina Markowska Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Wojsławicach, Mirosław Jabłoński Prezes BS w Wojsławicach, ks. Kanonik Zbigniew Kasprzyk, uczestnicy i pracownicy WTZ w Wojsławicach, harcerze z Drużyny Wojsława wraz z opiekunem Zbigniewem Chodorowskim oraz przybyli goście.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Wojsławice, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę zaangażowania całego społeczeństwa w przełamywaniu barier społecznych i tworzeniu warunków do godnego życia osób niepełnosprawnych. Podczas części artystycznej grupa podopiecznych i pracowników WTZ w Wojsławicach przedstawiła inscenizację pt.: „Baśń o Cyganie i 9 krukach”, Grzegorz Barański zaśpiewał piosenkę „Góralko Halko”, natomiast zespół dziecięcy „Promyki” bawił publiczność występami muzycznymi.

 Spotkanie zakończyło się zabawą integracyjną i poczęstunkiem.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30