Dzień Nauczyciela w ZSP w Wojsławicach-Kolonii

Dzień Nauczyciela w ZSP w Wojsławicach-Kolonii

28 października 2015

13  października  br. w  Zespole  Szkół  Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach-Kolonii  odbyła  się  uroczysta  akademia  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej. Wzięli  w  niej  udział  Henryk  Gołębiowski – wójt gminy Wojsławice, Janusz Mazurek – prezes Banku Spółdzielczego w Wojsławicach, ks. kan. Zbigniew Kasprzyk – proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach, Agnieszka  Matwiejczuk  –  kierownik  GOPS w  Wojsławicach,  Sylwia  Jasiuk – dyrektor GCKSiT w Wojsławicach, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, Bożena Bojko – przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice z rad klasowych.

Gości, grono pedagogiczne i uczniów powitał dyrektor szkoły Andrzej Czerniej. Następnie zaprosił do refleksji  nad  pracą  szkoły,  wspomnień i wzruszeń, podczas oglądania wystawy zdjęć, kronik szkolnych i Księgi Absolwentów. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za pracę wyróżniającym się pedagogom. Nagrodę  wójta  gminy  Wojsławice  otrzymali: Jolanta  Wlaź  i  Ewa  Koler.  Nagrody  dyrektora szkoły wręczono: Ewelinie Jabłońskiej, Marcie Chawraj,  Sylwii  Magdziak,  Wioletcie  Jeleń, Piotrowi Szaconiowi, Grzegorzowi Jeleniowi, Grażynie Czyż, Marii Czechowskiej, Bożenie Zduńczuk, Teresie Lackowskiej, Bożenie Siewak, Annie Błaszczuk i ks. Marcinowi Zielińskiemu. W ten sposób dyrektor szkoły docenił zaangażowanie pedagogów za bardzo wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych, prowadzenie systematycznej i efektywnej działalności wychowawczej  oraz  wymierne  rezultaty  w rozwiązywaniu  trudnych  problemów  wychowawczych, sumienne  i  terminowe  wykonywanie  swoich obowiązków, wzorowe prowadzenie dokumentacji  przebiegu nauczania,  przygotowanie  laureatów konkursów powiatowych i  międzyszkolnych, a także nieodpłatną konserwację, naprawę i przegląd sprzętu komputerowego, audiowizualnego będącego mieniem szkoły.

Nagrodzeni  zostali  również  pracownicy administracji  i  obsługi:  Bogusława  Popek, Zbigniew Kortatyński,  Bożena  Zdunek, Wiesława  Świrszcz,  Lila  Bodziacka,  Mariola Dańczuk, Mirosława Malarz, Beata Czerniej i Antoni Bojko.

W części artystycznej, przygotowanej przez M. Daniłowicz, K. Jasiuka i P. Szaconia oraz zespół ds. badania losów absolwentów, wystąpiła młodzież szkolna. Uroczystość uświetniły wywiady z emerytowanymi  nauczycielami  i  absolwentami szkoły:  Haliną  Bielak,  Zuzanną  Rusek i  Magdaleną  Bucior oraz  koncert  muzyczny w wykonaniu absolwentów szkoły: Krzysztofa Jasiuka, Dariusza Oszusta, a także utalentowanych młodych muzyków: Mateusza Szerementa i Arkadiusza Stałęgi.
Miłą niespodzianką na zakończenie uroczystości był tort przygotowany przez Radę Rodziców dla wszystkich gości, nauczycieli i pracowników szkoły.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30