Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie

24 maja 2021

Operacja pn. : „Remont świetlicy w Turowcu wraz z ogrodzeniem jako miejsce zachowania i udostępniania lokalnego dziedzictwa kulturowego”

mająca na celu zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice poprzez remont świetlicy w Turowcu wraz z ogrodzeniem
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji został wyremontowany budynek świetlicy o charakterze niekomercyjnym i ogólnie dostępnym w miejscowości Turowiec. W ramach zadania wykonano remont budynku świetlicy i terenu wokół obejmujący naprawę uszkodzonych posadzek, ścian, wymianę skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, wymianę instalacji oświetleniowej, wykonanie opaski budynku z kostki brukowej, wymianę rynien, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami.

W wyniku realizacji operacji został wsparty obiekt działający w sferze kultury realizujący działania aktywizujące, integrujące i kulturalne, w czasie których będą prowadzone działania upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30