Gmina Wojsławice dostała prawie półtora miliona zł dotacji z PROW

Gmina Wojsławice dostała prawie półtora miliona zł dotacji z PROW

14 lutego 2017

Wniosek złożony przez Gminę Wojsławice do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” uzyskał wysoką punktację łączną i uplasował się na 22. miejscu wśród wszystkich 171 wniosków.

Tym samym Gmina Wojsławice otrzymała dotację w wysokości 1 471 753 zł na realizację projektu obejmującego modernizację gminnej oczyszczalni ścieków, w ramach której planowana jest wymiana urządzeń – pomp, dmuchaw, przepompowni, modernizacja systemów napełniania i napowietrzania oraz odprowadzania ścieków, zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej oraz urządzenia do udrażniania kanalizacji sanitarnej. Ponadto zaplanowano budowę sieci wodociągowej dla 20 gospodarstw w miejscowościach Putnowice Wielkie – Kurytyny i Wojsławice, ul. Grabowiecka.

Oprócz wyżej wymienionych zadań w projekcie znalazła się również budowa 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączny koszt zadania został oszacowany na 2 240 590 zł netto.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30