Gmina Wojsławice pozyskała kolejne środki unijne

Gmina Wojsławice pozyskała kolejne środki unijne

18 września 2017

W dniu 14 września Wójt Gminy Henryk Gołębiowski i skarbnik Anna Być podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie kolejne 2 umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach PROW 2014-2020.

Pierwsza z nich dotyczy zadania pod nazwą „Remont i rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Huta” i opiewa na kwotę ponad 87 tys. zł. Natomiast dofinansowanie w kwocie 63,5 tys. zł Gmina pozyskała na „Zagospodarowanie i rewitalizację terenu przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach”.

Umowy przewidują realizację obu zadań do miesiąca maja przyszłego roku.

Tylko w tym roku Gmina Wojsławice pozyskała już 5 dotacji. W miesiącu lipcu pozyskano ok. 4 mln zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i dziedzictwa kulturowego oraz na opracowanie programu rewitalizacji gminy Wojsławice.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30