Grunty przeznaczone do dzierżawy

Grunty przeznaczone do dzierżawy

3 lutego 2014

Wojsławice, dnia  03.02.2014 r.

 

WYKAZ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WOJSŁAWICE PRZEZNACZONYCH DO TYMCZASOWEJ DZIERŻAWY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU.

 

Obręb: Czarnołozy

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

15504

60

0,08

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres
3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

2

36151

412

0,19

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/166/2013

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

 

 

 

Obręb: Huta

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

DWG G. 9260a/6/91

Udz. 2/3 1124

1,21

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

 

 

Obręb: Krasne

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

PS

NS 36/73

222/39

0,21

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

Obręb: Putnowice Wielkie

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

36151/8

453/11

0,54

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

2

36151/8

454/2

0,02

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

3

DNG. 9260-21/87

183

0,53

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

4

DNG. 9260-21/87

203

0,33

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

5

DNG.8220/11/87

453/5

0,03

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

Obręb: Wólka Putnowiecka

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

36151

347/2

0,06

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

2

36151

371/2

0,04

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntów zabudowanych

3

36151

400/1

0,12

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

 

4

36151

397/1

0,36

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/166/2013

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

 

Obręb: Majdan Wojsławicki

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

36151

178

0,18

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

 

Obręb: Majdan Ostrowski

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

35455

465

0,21

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

2

35455

461

0,66

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

3

35455

490

0,28

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

4

35455

524

0,44

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/m2

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

5

35455

533

0,10

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

6

35455

535

0,14

Tereny zabudowy zagrodowej

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/m2

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

7

35455

514/2

0,11

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

8

35455

466/1

0,14

Tereny zabudowy zagrodowej

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

9

35455

486/3

0,10

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie

 

10

35455

554

0,19

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

11

35455

550

0,23

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

12

35455

493/3

0,23

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

13

35455

492/2

0,04

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

14

35455

515

0,09

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

15

38368

492/4

0,16

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

16

38368

628

0.55

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

17

38368

480

0.35

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

Obręb: Ostrów – Kolonia

 

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

36151

333/1

0,27

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

2

36151

324

0,56

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

3

DNG 6040/23/75

568

0,91

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

4

DNG 6040/56/75

550

0,09

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

5

15505

221/2

0,48

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

6

15505

223/2

0,24

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

7

 

580/1

1,19

Użytki zielone

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

8

36151

207/6

0,28

Tereny upraw rolnych

Przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/166/2013

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

9

 

580/2

0,96

Użytki zielone

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

Obręb: Majdan Nowy

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

36151

1255

0,06

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

 

Obręb: Turowiec

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

32467

182

0,26

Usługi dla rolnictwa

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększonej o 23% VAT

2

AN 5170/97

10/3

1,67

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

3

DWG G. 9260a/6/91

252/1

1,61

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowaneg

 

Obręb: Ostrów

 

Lp.

Numer KW

Numer działki

Pow. działki
w ha

Przeznaczenie działki

Forma

Kwota wywoławcza

Wysokość opłat

1

29105

400

0,19

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

2

35456

528

0,14

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

3

35456

97

0,14

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

4

35456

135

0,27

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

5

35456

529

0,15

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

6

35456

561

0,12

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

7

35456

150/1

0,08

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

8

35456

151/4

0,03

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

9

37796

657

2,37

Tereny upraw rolnych i leśnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

10

37796

23

0,06

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

11

35456

540

0,31

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

12

35456

87

0,18

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/166/2013

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

13

35456

567

0,38

Tereny upraw rolnych

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lata

1,00 zł/ar

/rocznie/

 

14

35456

153

0,17

Tereny upraw rolnych

Przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Nr

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

15

35456

148

0,50

Tereny zabudowy zagrodowej i tereny upraw rolnych

Przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na podstawie

Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/166/2013

1,00 zł/ar

/rocznie/

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie wylicytowanej stawki powiększ. o 23% VAT w stosunku do gruntu zabudowanego

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa Gospodarowania nieruchomościami Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 6

tel. (082) 566-91-02 .

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 3 lutego 2014 roku do dnia 24 lutego 2014 roku.                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                         Jacek Semeniuk

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30