II sesja VII kadencji Rady Gminy Wojsławice

II sesja VII kadencji Rady Gminy Wojsławice

16 grudnia 2014

W dniu 15 grudnia 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Wojsławice odbyła się
II sesja Rady Gminy Wojsławice obecnej kadencji.

Na początku sesji Pani Jolanta Jabłońska, nieobecna na pierwszej sesji obecnej kadencji, złożyła ślubowanie i otrzymała zaświadczenie o wyborze na radną Rady Gminy Wojsławice.

Następnie Wójt Gminy w swoim sprawozdaniu poinformował, jakie w okresie 2 tygodni odbył spotkania związane z pracą wójta i zadaniami Urzędu Gminy. Poinformował o spotkaniu z pracownikami, kierownikami i dyrektorami jednostek. Powiedział o podjętych decyzjach dotyczących bieżącego funkcjonowania gminy.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

1. Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojsławice.
2. Ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Wojsławice.
3. Ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Wojsławice.
4  Wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Wojsławice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.
5. Uchwalenia Zmiany 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice.
6. Stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działkach 651 i 652 obrębu Majdan Ostrowski ze Zmianą 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice.
7. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działkach 651 i 652 obrębu Majdan Ostrowski.
8. Stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działkach 13/2, 521/2, 525/2, 527, 531 obrębu Majdan Nowy ze Zmianą 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice.
9. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działkach 13/2, 521/2, 525/2, 527, 531 obrębu Majdan Nowy.
10.  Zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

Radni dokonali również wyboru składów komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Stanisław Burda, zastępcą przewodniczącego – Pani Jolanta Jabłońska. W skład Komisji Rewizyjnej weszła również Pani Jolanta Tarajko.

Do składu Komisji Społecznej wybrani zostali:

 1. P. Mirosław Radomski – Przewodniczący
 2. P. Alicja Jabłońska
 3. P. Henryk Łatka
 4. P. Kazimierz Furtak
 5. P. Jan Szponar.

Do składu Komisji Gospodarczo-Finansowej wybrani zostali:

 1. P. Andrzej Szerement – Przewodniczący,
 2. P. Dariusz Popek
 3. P. Mirosław Gawrzak
 4. P. Zbigniew Rymarski
 5. P. Andrzej Szlązak
 6. P. Adam Łopocki.

Do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej na dodatkowych przedstawicieli Gminy Wojsławice wybrano P. Pawła Mroczkowskiego – pracownika Urzędu Gminy i P. Alicję Jabłońską – radną Rady Gminy Wojsławice.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30