Informacja o segregacji odpadów

Informacja o segregacji odpadów

19 lipca 2017

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (plik do pobrania)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2017 r. (plik do pobrania)

INFORMACJA

Informujemy, że od sierpnia 2017 r. obowiązują nowe zasady sposobu segregacji odpadów, należy je segregować na 5 różnych frakcji,  tj.: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane. Dla ułatwienia segregacji worki są podzielone na pięć różnych kolorów, na których widnieją napisy informujące o rodzaju odpadów jakie mają trafić do poszczególnych worków.

Jednocześnie informujemy, iż mieszkańcy którzy zgłosili chęć segregacji odpadów są zobowiązani do postępowania z odpadami zgodnie z nowymi zasadami. W przypadku niewłaściwego segregowania odpadów (mimo deklarowania segregacji) Wójt Gminy Wojsławice, wobec takich osób może wszcząć postępowanie administracyjne mające na celu zmianę stawki z 5 zł/os. (odpady segregowane) na 10 zł/os. (niesegregowane).

Przypominamy, także że od sierpnia 2017 r. uległ także zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach Czarnołozy, Kukawka, Majdan Kukawiecki, Majdan Ostrowski, Ostrów, Ostrów-Kolonia, Stadarnia, Stary Majdan, Trościanka, Witoldów.

Zasady segregowania odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostały mieszkańcom dostarczone przez firmę odbierająca odpady, są także dostępne w Urzędzie Gminy Wojsławice pokój nr 16 lub do pobrania ze strony www.wojslawice.eurzad.eu.

Informujemy także, że odpady wytworzone w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (agroturystyka, sklepy, bar itp.) bądź większej działalności rolniczej (odpady tj. folie po sianokiszonce, worki po nawozach, sznurki, opakowania po opryskach itp.) nie będą odbierane jako odpady komunalne od mieszkańców. Osoby prowadzące taką działalność powinny mieć zawartą umowę na odbiór takich odpadów z dowolną firmą odbierającą odpady posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gm. Wojsławice.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30