Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 kwietnia 2014

Wojsławice, dnia 25 kwietnia 2014 r.

OS.604.2.2.2014

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wojsławice

22-120 Wojsławice

Ul. Rynek 20B

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie  zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojsławice”, informujemy że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik  20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 17 c.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez Lub-Eko-Plus Wiesław Łukasik jest ofertą najkorzystniejszą cenowo, oraz spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. Firma zaproponowała cenę akceptowaną przez Zamawiającego.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30