Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5 stycznia 2016

Wójt Gminy Wojsławice zawiadamia, iż Rada Gminy Wojsławice Uchwałą Nr X/52/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 5067) i Uchwałą Nr XI/56/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., poz. 5068) dokonała zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a) 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przy liczbie mieszkańców zamieszkujących od 1 do 7 osób;

b) 1,00 zł miesięcznie od ósmego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny ustala się stawkę w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby.

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, opłata będzie wyliczana na podstawie danych podanych w dotychczasowej deklaracji i stawki opłaty podjętych ww. uchwałami.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30