Informacja z VII sesji Rady Gminy Wojsławice

Informacja z VII sesji Rady Gminy Wojsławice

15 czerwca 2015

W dniu 8 czerwca 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy Wojsławice odbyła się VII sesja Rady Gminy Wojsławice.

Wójt Gminy przedstawił sprawy kulturalne i gospodarcze, które miały miejsce w okresie od ostatniej sesji Rady.

W sesji uczestniczyła Pani Barbara Gil – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, która przedstawiła informację na temat stanu bezrobocia w Gminie w podziale na różne kategorie i omówiła programy pomocy bezrobotnym.

Pan Mirosław Wesołowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przedstawił informację dotyczącą działań Powiatu realizowanych z jednostkami na terenie gminy w porównaniu do roku 2013. Dziękując za zaproszenie wręczył Wójtowi Gminy upominek – maskotkę strażaka.

Na temat stanu bezpieczeństwa publicznego wypowiedział się Pan Janusz Zgórski – aspirant sztabowy z Komisariatu Policji w Żmudzi. Poinformował o zmianach w kodeksie postępowania karnego obowiązujących od 8 kwietnia.

Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojsławice z wykonania budżetu za 2014 r. Jednogłośnie też udzielili absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Wójt Gminy podziękował za udzielenie absolutorium i jednogłośne głosowanie. Jego odpowiedzialność dotycząca realizacji budżetu dotyczyła jednego miesiąca ubiegłego roku, miesiąca grudnia. W związku z tym, że jest ciągłość władzy, podziękował w imieniu swojego poprzednika za podjętą decyzję. 

Podjęto też uchwały w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Wojsławicach gmina Wojsławice,
  2. zmiany uchwały o zaliczeniu drogi publicznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wojsławice,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Wojsławicach.
  4. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  5. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.

Przyjęto informację o realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z uwzględnieniem zadań wykonywanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej za 2014 r., informację o stanie zdrowia ludności Gminy Wojsławice za 2014 r. i informację z zagospodarowania obiektów w Gminie, które nie są użytkowane lub brak możliwości ich zbycia za 2014 r.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30