IV sesja budżetowa

IV sesja budżetowa

3 stycznia 2019

W piątek, 28 grudnia 2018r. w sali narad Urzędu Gminy odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Wojsławice. Na sesji podsumowującej rok byli obecni również sołtysi Gminy Wojsławice.

IV sesja Rady Gminy Wojsławice była poświęcona głównie uchwale budżetowej na rok przyszły. Planowane wpływy do budżetu gminy w 2019 mają wynosi 21 607 811,91zł., z tego dochód bieżący 15 490 714,50 zł. i dochód majątkowy w kwocie 6 117 097,41 zł. Planowane wydatki z budżetu będą wynosić 20 617 811,91 zł. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 14 156 642,00 zł. a na wydatki majątkowe 6 461 169,91 zł. Prognozowana kwota nadwyżki to 990 000,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Największe inwestycje, które przewidziane są w budżecie na 2019 rok to: Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wojsławice, OZE – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców Gminy. Kontynuacja i zakończenie projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice”, Utworzenie Klubu Seniora „Aktywna Jesień”. Na remont dróg przeznaczono kwotę ponad 500 tys. zł. Jest to drugi z kolei budżet w historii Gminy Wojsławice przekraczający kwotę dwudziestu milionów złotych.

Zanim przystąpiono do podjęcia uchwał przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Jabłońska przedstawiła informacje o działaniach podejmowanych od ostanie sesji. Następnie wójt Gminy Henryk Gołębiowski przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał i działań podjętych między posiedzeniami Rady. Podczas IV sesji przyjęto 6 uchwał: budżetową na rok 2019, wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022, wyrażenie zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomość stanowiącej własność gminy, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie gminy Wojsławice, uchylenia uchwały Nr III/14/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojsławice”, wprowadzenia zmian w projekcie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojsławice” uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/188/2018 z dnia 11 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wojsławice”. Rada Gminy Wojsławice przyjęła plan pracy Rady i Komisji Rady Gminy na 2019r. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Po sesji odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy.

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30