Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wojsławice

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wojsławice

14 czerwca 2017

12 czerwca odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Wojsławice wspólnie z sesją sołtysów. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Wojsławice z wykonania budżetu za 2016 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wojsławice z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Obie uchwały zostały przyjęte, a tym samym Wójt Gminy Wojsławice Henryk Gołębiowski otrzymał  jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu.

Następnie został poruszony temat odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Obecni na sesji przedstawiciele firmy EKO-KRAS Sp. z o.o. z Kraśnika: Krzysztof Litwin – prezes zarządu oraz Andrzej Jaremek – kierownik złożyli wyjaśnienia i odpowiadali na pytania i uwagi radnych i sołtysów.

Kolejnym punktem sesji był temat porządkowania wspólnot gruntowych, który omówiła zaproszona na sesję Anna Dragan – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie.

W związku ze minionym świętem Dnia Samorządu Lokalnego, który obchodzony jest corocznie 27 maja, Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice oraz Adam Łopocki – Przewodniczący Rady Gminy, podziękowali wszystkim radnym i sołtysom za pracę na rzecz lokalnych społeczności i życzyli dużo satysfakcji i radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30