Jednogłośnie Tak

Jednogłośnie Tak

27 czerwca 2019

Radni Gminy Wojsławice na sesji Rady Gminy w dniu 19 czerwca br jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Henrykowi Gołębiowskiemu absolutorium oraz wotum zaufania za 2018 rok.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania odczytała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Górnik. Podstawą jego udzielenia był raport o stanie Gminy Wojsławice za 2018r.

Radni po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Henrykowi Gołębiowskiemu jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

Wykonanie budżetu zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30