Jubileusz 30 -lecia kapłaństwa ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka

Jubileusz 30 -lecia kapłaństwa ks. kan. Zbigniewa Kasprzyka

5 czerwca 2018

Uroczystość odpustowa ku czci Trójcy Świętej, obecność w naszej wspólnocie parafialnej ks. biskupa Mieczysława Cisło stała się doskonałą okazją do wdzięczności Panu Bogu za dar kapłaństwa -jubileusz 30-lecia święceń kapłańskich ks. proboszcza Zbigniewa Kasprzyka. Jako wikariusz ksiądz pracował w parafiach: Św. Leonarda w Tyszowcach, Św. Kazimierza w Chełmie, Św. Michała Archanioła w Kamieniu, Wniebowzięcia NMP w Kraśniku. Proboszcz parafii: MB Królowej Polski w Żukowie, Św. Maksymiliana Kolbego w Szastarce. Od 10 lat ks. kanonik pełni funkcję proboszcza parafii Św. Michała Archanioła w Wojsławicach. Nasz ksiądz proboszcz zasługuje na tytuł „Ksiądz Kanonik Odnowiciel”. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu i dobrej współpracy z Samorządem Gminy ks. Zbigniew zrealizował wiele prac konserwatorsko-renowacyjnych naszej pięknej zabytkowej świątyni.

W tym niecodziennym dniu pięknego jubileuszu naszego Dostojnego Jubilata u stóp ołtarza swoją wdzięczność wyraził Wójt Gminy Henryk Gołębiowski, składając gratulacje i piękne życzenia dalszej, owocnej współpracy przy pozyskiwaniu środków finansowych na kontynuację dalszych zadań remontowych. Słowa wdzięczności i życzeń w imieniu społeczności szkolnej złożyły dzieci pierwszokomunijne, młodzież gimnazjalna, liturgiczna służba ołtarza. Zatroskani o dobro wspólnoty parafialnej i Kościoła lokalnego – przedstawiciele Legionu Maryi i Rady Duszpasterskiej. Krystyna Kniaziuk – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w imieniu pracowników i podopiecznych podziękowała Jubilatowi za to, że jest ich „przyjacielem” umie pochylić się nad słabszymi, potrzebującym wsparcia i opieki. Przewodniczący Rady Gminy i Rady Duszpasterskiej – Adam Łopocki podziękował Jubilatowi za owocną współpracę, złożył najlepsze życzenia wytrwałości i opieki Bożej w codziennej posłudze duszpasterskiej.

Jubilat ks. Zbigniew podziękował za wszelkie dobro swoim rodzicom, braciom z rodzinami, księdzu biskupowi, parafianom za życzliwość i troskę o dobro wspólne wojsławickiego Kościoła, władzom samorządowym a także „honorowemu obywatelowi” Wojsławic – Edmundowi Jarosiewiczowi z Gdańska – darczyńcy polichromii Św. Michała Archanioła na frontowej ścianie świątyni i gruntu na powiększenie cmentarza parafialnego. Swoją obecnością zaszczycili Jubilata uświetniając uroczystość kapłani z sąsiednich parafii dekanatu Chełmskiego z ks. dziekanem Andrzejem Sternikiem, a także z parafii sąsiedniej diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Dopełnieniem tej niecodziennej uczty duchowej była piękna procesja eucharystyczna wokół kościoła pod przewodnictwem ks. biskupa. Każda procesja odbywa się w zmieniającej się scenerii w związku z trwającymi pracami remontowymi wokół otoczenia kościoła.

Zwieńczeniem Uroczystości Odpustowych połączonych  z udzieleniem sakramentu bierzmowania i Jubileuszu 30-lecia kapłaństwa ks. Zbigniewa Kasprzyka było odśpiewanie Te Deum. 

  

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30