Komunikat dot. przywrócenia obowiązkowych szkoleń i badań sprzętu

Komunikat dot. przywrócenia obowiązkowych szkoleń i badań sprzętu

12 kwietnia 2023

KOMUNIKAT
dotyczący przywrócenia obowiązkowych szkoleń
i badań sprzętu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie uprzejmie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

W dniu 3 marca 2023r. została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/412), której zapisy art. 145 uchylają w art. 15zzzzy: ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Uchylone przepisy czasowo zawieszały ustawowe obowiązki dotyczące konieczności posiadania szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz okresowego badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że w terminie dwóch miesięcy od opublikowania ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, tj. od dnia 4 maja 2023r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania stosownych uprawnień, w tym szkolenia z zakresu środków ochrony roślin do:
• nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,
• dokonywania zbycia środków ochrony roślin profesjonalnemu użytkownikowi,
• dokonywania zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż użytkownik profesjonalny,
bez możliwości bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje,
• wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla
użytkowników profesjonalnych,
• świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie realizacji
wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin.

Jednocześnie w tym samym terminie zostanie przywrócony obowiązek okresowego badania potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, którego badania wygasły lub wygasną przed dniem 4 maja 2023r. oraz dla sprzętu starszego niż 5 lat, który nie był wcześniej poddawany badaniom.

Uzupełnienie kwalifikacji oraz przeprowadzenie badania sprzętu należy wykonać w jednostkach
do tego uprawnionych.

Rejestry przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność w zakresie:
• prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
• potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin udostępniane są pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

Sankcje karne!

Nieuzupełnienie ww. wymogów, po dniu 4 maja 2023r. będzie podlegało karze grzywny.

PLIKI DO POBRANIA:

Komunikat – Oryginalna treść komunikatu

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30