Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych

Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych

22 października 2014

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Wojsławicach

z dnia 22 października 2014 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Wojsławice, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

I. Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach na podstawie art. 408 pkt 3 i art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy Wojsławice listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych art. 409 Kodeksu wyborczego numery:

a) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 409 § 5 pkt 2 Kodeksu wyborczego,

b) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt. I lit. a.

II. Numery o których mowa w pkt I Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach przyznaje w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 23 października 2014 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, sala nr 14 (I piętro).

                                                                       

                                                                                      Przewodnicząca

                                                                                    Gminnej Komisji Wyborczej  

                                                                                                            Grażyna Jagiełło

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30