Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 marca 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków

obwodowych komisji wyborczych

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj.
z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

 

  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wojslawice, ul. Rynek 30,
    22-120 Wosławice

lub

  • w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    [email protected]. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
    W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

 

UWAGA!

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Wojsławice do dnia 10 kwietnia 2020 r.
lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu  do godz. 1400).

 

DYŻURY URZEDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE WOJSŁAWICE:

 

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
784-512-791 oraz pod adresem e-mail: [email protected] w następujących dniach:

 

– 27 marca 2020 r.;

– 30 marca 2020 r.;

– 1 kwietnia 2020 r.;

– 3 kwietnia 2020 r.;

– 6 kwietnia 2020 r.;

– 9 kwietnia 2020 r.;

– 10 kwietnia 2020 r..

Urzędnik Wyborczy

                                                                                                        /-/

                                                                                                    Dominika Pruszyńska

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30