Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

23 listopada 2021

Szanowni Państwoprzypominamy, że już w najbliższy piątek mija termin zgłoszeń prac w konkursie fotograficznym „Transgraniczny Rezerwat Biosfery – dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego”. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII z terenu powiatów: włodawski, chełmski, parczewski, łęczyński, lubartowski do udziału w konkursie fotograficznym pn. Transgraniczny Rezerwat Biosfery – dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego organizowany przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Gminę Podedwórze oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Podedwórzu przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Prosimy o przekazanie informacji do szkół położonych na terenie Państwa samorządu. Gorąco zachęcamy do udziału – na uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe! 

Tematyka konkursu

Prezentacja fotograficzna Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo. 

Kto może wziąć udział w konkursie fotograficznym?

Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatów: włodawski, chełmski, parczewski, łęczyński, lubartowski w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy IV- VI szkoły podstawowej,

II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu w wyznaczonym terminie autorskiej fotografii wykonanej przez ucznia zgłoszonego w konkursie. Fotografia powinna prezentować walory przyrodnicze na terenie TRB Polesia Zachodniego. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym terminie. 

Autorzy najciekawszych prac (fotografii) otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów konkursu i dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich oraz folderze informacyjno-edukacyjnym nt. TRB Polesia Zachodniego o zasięgu regionalnym.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 26 listopada 2021 r.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą email na adres: [email protected], pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na nośniku pendrive lub CD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2021 roku na adres Organizatora, tj.: Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.irst.lubelskie.pl oraz www.gbp.podedworze.pl

Udział w konkursie oznacza akceptację załączonego regulaminu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] lub [email protected]

W miarę możliwości prosimy o upowszechnienie informacji o konkursie w Państwa kanałach informacyjnych bądź mediach społecznościowych za pomocą załączonej grafiki z informacjami o konkursie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30