Konsultacje do Programu współpracy Gminy Wojsławice organizacjami pożytku publicznego

Konsultacje do Programu współpracy Gminy Wojsławice organizacjami pożytku publicznego

24 października 2011

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”


       Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536/ Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojsławice, do konsultacji projektu programu

„Program współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012”

        Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania działalności pożytku publicznego.

        Projekt Programu umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wojsławice  www.wojslawice.eurzad.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice.

        Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 24 października 2011 r. do dnia 10 listopada 2011 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

                                                                                   Wójt

                                                                           Jacek Semeniuk

 

Projekt uchwały

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30