Konsultacje Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi

9 października 2015

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016 rok”

      Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  / Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz.1536 / Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojsławice, do konsultacji projektu programu:

„ Program współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”

     

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacja-mi pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania działalności pożytku publicznego.

      Projekt Programu umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wojsławice www.wojslawice.eurzad.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice.

        Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 12 października 2015 r. do dnia 26 października 2015 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub pocztą e-mailową: [email protected] lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.


Program współpracy do pobrania

 

 

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30