Konsultacje Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

21 listopada 2018

Konsultacje „Programu współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego  na 2019 rok”

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm./ Wójt Gminy Wojsławice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wojsławice, do konsultacji projektu programu:

„Program współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019”

Opracowany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania działalności pożytku publicznego.

Projekt Programu umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wojsławice www.wojslawice.eurzad.euoraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice.

Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 21 listopada 2018 r. do dnia 27 listopada 2018 r. w formie pisemnej drogą pocztową lub pocztą e-mailową: [email protected]lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem – „Programem współpracy Gminy Wojsławice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2019 rok”                                                                           

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30