Konsultacje społeczne dot. Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Konsultacje społeczne dot. Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

23 listopada 2015

Wójt Gminy Wojsławice serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wojsławice.

PGN – to dokument strategicznie wyznaczający konkretne działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2), zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej oraz poprawy jakości powietrza.

Wskazane w dokumentach działania będą miały charakter kierunkowy i będą korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym oraz możliwościami finansowymi Gminy.

Zaplanowane w PGN działania/zadania dotyczą:

·         działań niskoemisyjnych,
·         efektywnego wykorzystania zasobów,
·         poprawy efektywności energetycznej,
·         wykorzystania OZE,
·         działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,
·         działań nie inwestycyjnych

Będą to działania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowe.

Dysponowanie Planem Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi Gminie Wojsławice pozyskiwanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2015-2020.

Dokumenty do pobrania:
1.       Formularz zgłaszania uwag PGN
2.       Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Konsultacje trwają w terminie od dnia 23.11.2015 r. do dnia 28.12.2015. Miejsce konsultacji – budynek Urzędu Gminy Wojsławice, pokój 25 (II Piętro).

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30