Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023-2030

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023-2030

29 maja 2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Wojsławice

o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023-2030

Na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28.) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023-2030 wraz z załącznikiem.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Wojsławice w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023-2030.

KONSULTACJE PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:

 1. zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojsławice, który należy przesłać na adres: [email protected] lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wojsławice.

 2. zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023 – 2030 dostępny jest na stronie Gminy Wojsławice, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Wojsławice, w terminie od dnia 05.06.2023 r. do 05.07.2023 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r. Opinie, uwagi, sugestie dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice na lata 2023 – 2030 można przedstawić w wersji papierowej za pomocą:

 1. Formularza konsultacji, który należy wypełnić i dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: [email protected];

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice;

  • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Wojsławice.

 1. Formularza konsultacji, który można wypełnić w formie elektronicznej pod adresem: https://forms.gle/2Mu52hHcArz6ivYW6

Materiał informacyjny i formularz będą dostępne od dnia 29 maja 2023 r.

 • na stronie Urzędu Gminy Wojsławice pod adresem: https://wojslawice.com

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wojsławice,

 • w sekretariacie Urzędu Gminy Wojsławice.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

 1. Niezwiązane z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wojsławice;

 2. Przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji;

 3. Z datą wpływu przed dniem 5 czerwca 2023 r. i po dniu 5 lipca 2023 r;

 4. Z datą stempla pocztowego przed dniem 5 czerwca 2023 r. i po dniu 5 lipca 2023 r.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

PLIKI DO POBRANIA:

logo

Gmina Wojsławice

Oficjalny serwis internetowy Gminy Wojsławice

Kontakt

Adres: Rynek 30, 22-120 Wojsławice
Telefon: 082 5669 102
Telefon/Fax: 082 5669 102
E-mail: [email protected]
NIP: 564-12-61-151
REGON: 000551496
KONTO BANKOWE: 77 8188 0003 2001 0000 1821 0003 - ogólne 80 8188 0003 2001 0000 1821 0046 - opłata-odpady komunalne 66 8188 0003 2001 0000 1821 0007 - wadia

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30
Wtorek : 7:30 - 15:30
Środa : 7:30 - 15:30
Czwartek : 7:30 - 15:30
Piątek : 7:30 - 15:30